Chi tiết sản phẩm

Hệ thống xử lý nước biển - Nước mặn - Nước lợ

Công nghệ xử lý phức tạp yêu cầu kết hợp các phương pháp tách muối như chưng cất, điện phân, RO, trao đổi Cation H+, anion OH-


Đặc tính nổi bật

   Hệ thống xử lý nước nhiễm mặn là một bài toán khó, đòi hỏi công nghệ hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu xử lý. Công nghệ yêu cầu tách nồng độ muối có trong nước nhiễm mặn về dưới 1000ppm mức cho phép sử dụng sinh hoạt.

Xử lý nước nhiễm mặn có chi phí đầu tư cao, nhưng rất cần thiết đầu tư đối với một số nơi thiếu nước ngọt như trên các tàu thuyền, xã đảo, vùng bị xâm thực mặn do hạn hán thủy triều, nguồn nước ngầm. Thiết bị lọc gồm nhiều cấp lọc tùy vào nhu cầu phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, ăn uống...

Hệ thống xử lý nước biển - Nước mặn - Nước lợ

Thông tin thêm

- Công suất thiết kế lắp đặt: 01m3/h đến 3m3/h

- Công nghệ RO, điện phân, chưng cất, trao đổi ion: USA, Nhật

- Sản xuất theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt, ăn uống.

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm liên quan
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng