Hệ thống xử lý nước RO - DI

 Hệ thống xử lý nước RO là một công nghệ lọc tiên tiến nhất thế giới hiện nay, với kích thước màng lọc siêu nhỏ 0.0001 micromet, tách nước tinh khiết bằng bơm áp lực cao. Chất lượng nước sau lọc loại bỏ hoàn toàn kim loại nặng và vi khuẩn có trong nước. Sản phẩm nước sau lọc có thể gọi là nước tinh khiết.

   Hệ thống xử lý nước RO cung cấp nước tinh khiết phục vụ nhu cầu ăn uống gia đình, sản xuất nước uống đóng chai, nghành công nghiệp sản xuất...

 

Xem thêm
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng