Chi tiết sản phẩm

MÁY ION KIỀM 9 TẤM ĐIỆN CỰC


Đặc tính nổi bật

🌟3 tính năng vượt trội
1. Điều chỉnh được độ PH từ 3 đến 11.5
2. Chỉ số ORP đạt - 850
3. Chỉ số hydrogen đạt 1600

Thông tin thêm


🌟3 tính năng vượt trội
1. Điều chỉnh được độ PH từ 3 đến 11.5
2. Chỉ số ORP đạt - 850
3. Chỉ số hydrogen đạt 1600

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm liên quan
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng