Chi tiết tin tức
- Sản xuất nước tinh khiết dùng đóng chai, đóng bình 20l, 1.5l, 0.5l, 300ml bán ra thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống.

Xử lý nước RO cho nước uống đóng chai, đóng bình là công nghệ chủ yếu và bắt buộc trong nghành chế biến thực phẩm đồ uống, nước trong quá trình đóng bình có thời hạn sử dụng12 tháng, vì vậy hệ thống yêu cầu khâu khử trùng nhiều cấp, đảm bảo trong thời gian sản phẩm lưu thông trên thị trường vẫn đảm bảo chất lượng khi chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ và môi trường bảo quản. 

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng