Chi tiết tin tức
Công nghệ lọc ra nước tinh khiết, yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu pH, thành phần vi lượng theo nhu cầu thực tế khác nhau trong mỗi sản phẩm.

  Xử lý nước RO cho thực phẩm, mỹ phẩm là cần thiết để tạo ra nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu tẩy rửa, vệ sinh thiết bị, rửa nguyên liệu thô, pha trộn nguyên liệu, định lượng hóa chất, hấp sấy nguyên liệu. Ngoài ra đây cũng là nguyên liệu chính trong các sản phẩm, vì vậy phải đảm bảo an toàn 100% cho người dùng.

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng