Chi tiết tin tức
Trao tặng 152 máy lọc nước, cho các trường tại huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
•   Theo báo cáo của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn.
•   Theo số liệu hiện nay, trên địa bàn tỉnh Núi Thành có khoảng 25 nghìn học sinh, giáo viên có nhu cầu về nước uống đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.
•   Xuất phát từ nhu cầu thiết của nguồn nước sạch, Tập đoàn Thaco Trường Hải đã tiến hành khảo sát cùng các tổ chức, các nhà tài trợ tại một số điểm trường . Sau đó  đưa ra các đánh giá cụ thể tại các điểm trường, thảo luận đưa ra phương án tối ưu để lắp đặt các hệ thống xử lý nước đạt chuẩn phục vụ cho học sinh , cán bộ giáo viên.
•   Chương trình nước sạch học đường do Tập đoàn Thaco Trường Hải triển khai mang tính nhân văn, phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần mang đến an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng cho cộng đồng, học sinh, giáo viên được sử dụng nước uống sạch và an toàn đạt chuẩn của bộ y tế Quy định.
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng