Hệ thống xử lý nước thải

   Bảo vệ môi trường là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của một đất nước xinh đẹp vừa phát triển kinh tế, du lịch như Việt Nam chúng ta. Góp phần chung tay bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm, vì vậy tất cả nguồn nước thải sau khi sử dụng trong các cụm dân cư, công nghiệp, sản xuất, nhà hàng khách sạn...đều phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình công nghệ nhằm thu gom, xử lý nước đạt tiêu chuẩn của bộ tài nguyên và môi trường quy định trước khi xả ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế có công suất từ: 5m3/ngày đêm đến 500m3/ngày đêm tùy vào đơn vị sử dụng, đảm bảo đạt tiêu chí về bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành, vận hành tự động hoàn toàn mang lại hiệu quả khi đầu tư.

Tùy vào nguồn nước thải đầu vào của các nghành công nghiệp và dịch vụ mà chúng tôi sẽ thiết kế, xây dựng công nghệ phù hợp, kết hợp các phương pháp xử lý sinh hóa, hóa học, cơ lý xử lý nước đạt chuẩn theo yêu cầu.

Xem thêm

Sản phẩm chưa cập nhật!!!

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng