Giới thiệu chung
Công ty Phát An Sinh là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống nước RO - DI ứng dụng rộng rãi trong nhiều nghành nghề, xử lý nước cấp sinh hoạt, nước thải và môi trường.

   Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) đã đẩy các doanh nghiệp bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt, buộc các doanh nghiệp phải tự khẳng định chính mình bằng những định hướng mang tính chiến lược và những hành động cụ thể như nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm các chi phí ẩn, gia tăng năng lực của bộ máy quản lý… nhằm tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho mỗi doanh nghiệp.

   Vì thế, Công ty TNHH Kỹ Thuật và môi trường Phát An Sinh - Nhà cung cấp các thiết bị xử lý nước và môi trường, xác định phương hướng hoạt động của mình bằng việc áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trình độ quản lý; tạo sự tin tưởng cho khách hàng; đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

 

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng